top of page

De jaarvergadering van VRC vindt plaats op maandagavond 26 augustus 2019 om 20.30 uur in het Merlet te Cuijk (tekenlokaal).

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 3 september 2018

4. Financieel overzicht seizoen 2018-2019

5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

6. Begroting seizoen 2019-2020

7. Bestuursverkiezingen

  • Aftredend en herkiesbaar Patrick Wever (voorzitter)

  • Aftredend en herkiesbaar Marion Vosters (secretaris)

  • Aftredend en herkiesbaar Agnes Opsteegh-van Dijken (ledenadministratie)

8. Bespreking competitie seizoen 2019-2020

9. Aanpassing PD-regeling

10. Rondvraag

11. Sluiting

Wij hopen alle verenigingen te zien op maandag 26 augustus a.s.

Bij verhindering s.v.p. AFMELDEN via vrcboxmeer@gmail.com.

Voor de notulen van de vorige jaarvergadering klik hier.

Lid worden van het bestuur? Neem uiterlijk één uur voor de ledenvergadering contact me ons op.

Het wedstrijdprogramma van 2019-2020 van onze VRC Boxmeer staat online. Iedereen een fijne zomer!

De competitie is geëindigd en de kampioenen zijn bekend:

Dames A1 - VC Montagnards 1 Dames A2 - VCP 1 Dames B1 - Busse 1 Dames B2 - Vocala 4/Argos 2 Dames C1 - BVV Rooy Dames C2 - Activia Wanroij 2 Heren A1 - MVC 64 1 Heren B1 - Activia Wanroij 1 Heren C1 - Voreo 1 Mix A1 - VC Montagnards 1 Mix B1 - Vocala 1/Argos 1

Kampioenen! Van harte gefeliciteerd.

bottom of page