Agenda jaarvergadering

26.08.2018

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt maandag 3 september om 20.30 uur plaatst in het Merletcollege, katwijkseweg 2 in Cuijk. 

 

De volgende punten staan op de agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 31 augustus 2017

4. Huishoudelijk reglement en aanpassingen wedstrijdreglement

5. Uitslag enquête nieuwe sportzaal

6. Financieel overzicht seizoen 2017-2018

7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

8. Begroting seizoen 2018-2019

9. Bestuursverkiezingen

     * Aftredend en niet herkiesbaar Tilly Verstegen (penningmeester)

     * Voorstel nieuw bestuurslid Tessa Jans Rat (penningmeester)

     * Voorstel nieuw bestuurslid Eline Broeks (communicatieadviseur)

     * Voorstel nieuw bestuurslid Wiet Elbers (competitieleider)

10. Bespreking competitie seizoen 2018-2019

11. Nieuwe website en AVG

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Wij nodigen alle verenigingen van harte uit om bij de vergadering aanwezig te zijn. 

Please reload

Recente berichten
Please reload

VRC Boxmeer |