Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Vergeet daarom niet om je scheids eens extra te bedanken!

Het verslag van de afgelopen jaarvergadering op 19 september 2022 is te zien door onderstaand document te openen.


verslag jaarvergadering 2022
.pdf
Download PDF • 99KB

De belangrijkste punten zijn :

  • Teamgeld wordt verhoogd naar € 210,00

  • Vacature : voorzitter

  • Belangrijke aanpassingen taken zaalwacht (info volgt)

  • Eigen afval (zoals (bier)blikjes) mee naar huis nemen


Mocht je nog vragen hebben. Stel ze gerust via het contactformulier op de website.

Datum: maandag 19 september 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Tekenlokaal Merletcollege Katwijkseweg 2 te Cuijk (sportingang)

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering 2021

4. Financieel overzicht 2021-2022, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

5. Begroting seizoen 2022-2023

6. Bestuursverkiezing 2022

  • Aftredend en herkiesbaar Agnes Opsteegh-van Dijken (administrator)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Patrick Wever (voorzitter)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Marion Vosters (secretaris)

7. Competitie seizoen 2022-2023

8. Aanpassing PD-regeling / huishoudelijk en wedstrijdreglement

9. Rondvraag

10. Sluiting