top of page

ZAALWACHT

Er is een blauwe kast aanwezig in het materiaalhok ter hoogte van ingang van zaal 2. In de kast liggen alle materialen die je nodig hebt. Bij deze ingang hangt ook een EHBO kist en de AED. Ook vind je in de kast de sleutel van de buitenpoort, deze mag alleen worden geopend bij calamiteiten.

 

1. Aanwezig tussen 19.00-19.10 uur

Je loopt langs de buitenpoort op naar het gebouw. Je kunt bij het gebouw naar binnen op het moment dat de lampen aan staan. Op dat moment is namelijk het alarm uit. Dit gebeurt automatisch vanaf 19.00 uur. Kun je het gebouw niet in? Bel het bestuur: René Bloem – 06 173 155 03 of Eline Broeks – 06 374 741 02.

 

2. Deuren kleedkamers en lerarenkamer openmaken
De sleutel hangt in het sleutelkastje in de blauwe kast. Deze sleutel kan ook gebruikt worden voor de hoogte van de wandafscheiding te wijzigen. De code is bekend bij de contactpersonen. Daarnaast leg je de deurstoppers tussen de deuren van de kleedkamers zodat de deurstijlen niet beschadigen.

 

3. Wedstrijdformulieren invullen
Het wedstrijdnummer, speelveld, tijd, teams, scheidsrechter en datum.

 

4. Velden opbouwen en de wedstrijden tijdig laten beginnen (19.45 uur)

 

5. Na afloop erop toezien dat de velden worden afgebroken

 

6. Controleren en ondertekenen van de wedstrijdformulieren
Je legt de formulieren daarna terug in de blauwe kast.

7. De zaal en kleedkamers controleren op achtergebleven spullen
Gevonden voorwerpen mogen in de blauwe kast gelegd worden.


8. De prullenbakken controleren op blikjes en zo nodig deponeren in onze afvalzakken

 

9. Deuren kleedlokalen en lerarenkamer sluiten en de sleutel en deurstoppers weer terugleggen in het sleutelkastje en de de blauwe kast.

Let erop dat ook de nooddeuren in de zaal goed gesloten zijn in verband met het alarm.

 

10. Controleren of iedereen vertrokken is. Je verlaat als laatste het gebouw
Let bij vertrek erop of de klapdeuren dicht zijn en of de buitendeur goed dichtzit. Om 0.00 uur wordt het alarm ingeschakeld en kun je niet meer in het gebouw. 

 

Tijdens de wedstrijdavond:

  • zie je erop toe dat aanwezigen zich aan het huishoudelijk reglement houden;

  • bij een calamiteit volg je de acties vanuit het calamiteitenplan. Het ontruimingsplan vind je boven de brandblusser bij ingang zaal 1;

  • je ziet erop toe dat de branddeuren in de zaal niet geopend worden;

  • je ziet erop toe dat sloffen worden gebruikt door toeschouwers;

  • icepacks liggen in de koelkast in de lerarenkamer.

 

Succes en bedankt! 

bottom of page