top of page

Agenda jaarvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt maandag 3 september om 20.30 uur plaatst in het Merletcollege, katwijkseweg 2 in Cuijk.

De volgende punten staan op de agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 31 augustus 2017

4. Huishoudelijk reglement en aanpassingen wedstrijdreglement

5. Uitslag enquête nieuwe sportzaal

6. Financieel overzicht seizoen 2017-2018

7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

8. Begroting seizoen 2018-2019

9. Bestuursverkiezingen

* Aftredend en niet herkiesbaar Tilly Verstegen (penningmeester)

* Voorstel nieuw bestuurslid Tessa Jans Rat (penningmeester)

* Voorstel nieuw bestuurslid Eline Broeks (communicatieadviseur)

* Voorstel nieuw bestuurslid Wiet Elbers (competitieleider)

10. Bespreking competitie seizoen 2018-2019

11. Nieuwe website en AVG

12. Rondvraag

13. Sluiting

Wij nodigen alle verenigingen van harte uit om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Recente berichten
bottom of page