top of page

Agenda algemene ledenvergadering 2022

Datum: maandag 19 september 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Tekenlokaal Merletcollege Katwijkseweg 2 te Cuijk (sportingang)


Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering 2021

4. Financieel overzicht 2021-2022, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

5. Begroting seizoen 2022-2023

6. Bestuursverkiezing 2022

  • Aftredend en herkiesbaar Agnes Opsteegh-van Dijken (administrator)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Patrick Wever (voorzitter)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Marion Vosters (secretaris)

7. Competitie seizoen 2022-2023

8. Aanpassing PD-regeling / huishoudelijk en wedstrijdreglement

9. Rondvraag

10. Sluiting


Comments


Recente berichten
bottom of page