top of page

Datum: maandag 19 september 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Tekenlokaal Merletcollege Katwijkseweg 2 te Cuijk (sportingang)

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering 2021

4. Financieel overzicht 2021-2022, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

5. Begroting seizoen 2022-2023

6. Bestuursverkiezing 2022

  • Aftredend en herkiesbaar Agnes Opsteegh-van Dijken (administrator)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Patrick Wever (voorzitter)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Marion Vosters (secretaris)

7. Competitie seizoen 2022-2023

8. Aanpassing PD-regeling / huishoudelijk en wedstrijdreglement

9. Rondvraag

10. Sluiting

De poule indeling en het wedstrijdschema voor seizoen 2022-2023 zijn bekend en zijn terug te vinden op deze website. Alle wedstrijden zijn in de sporthal van het Merlet in Cuijk. De wedstrijden zijn vanaf week 40, de week van 3 oktober, ingepland.


Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens in oktober.

Het competitieseizoen is afgelopen. Het was een bewogen jaar dankzij de coronamaatregelen. Dit jaar geen officiële kampioenen, maar we hebben gelukkig het grootste gedeelte van de wedstrijden kunnen spelen.


We moeten afscheid nemen van Harry omdat hij stop met het beheer van de sportzaal en de exploitatie van de pauzeruimte. Harry bedankt voor alle jaren!


Iedereen bedankt voor jullie inzet, en hopelijk tot volgend jaar.bottom of page