top of page

Het verslag van de afgelopen jaarvergadering op 19 september 2022 is te zien door onderstaand document te openen.


verslag jaarvergadering 2022
.pdf
Download PDF • 99KB


De belangrijkste punten zijn :

  • Teamgeld wordt verhoogd naar € 210,00

  • Vacature : voorzitter

  • Belangrijke aanpassingen taken zaalwacht (info volgt)

  • Eigen afval (zoals (bier)blikjes) mee naar huis nemen


Mocht je nog vragen hebben. Stel ze gerust via het contactformulier op de website.

Datum: maandag 19 september 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Tekenlokaal Merletcollege Katwijkseweg 2 te Cuijk (sportingang)


Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering 2021

4. Financieel overzicht 2021-2022, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

5. Begroting seizoen 2022-2023

6. Bestuursverkiezing 2022

  • Aftredend en herkiesbaar Agnes Opsteegh-van Dijken (administrator)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Patrick Wever (voorzitter)

  • Aftredend en niet herkiesbaar Marion Vosters (secretaris)

7. Competitie seizoen 2022-2023

8. Aanpassing PD-regeling / huishoudelijk en wedstrijdreglement

9. Rondvraag

10. Sluiting


De poule indeling en het wedstrijdschema voor seizoen 2022-2023 zijn bekend en zijn terug te vinden op deze website. Alle wedstrijden zijn in de sporthal van het Merlet in Cuijk. De wedstrijden zijn vanaf week 40, de week van 3 oktober, ingepland.


Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens in oktober.

bottom of page